• Python programmeren op een Raspberry Pi 4 #1

    Deze les zal binnenkort ook als video beschikbaar komen. PRINT Om iets op het scherm weer te geven moeten wij gebruik maken van de print-functie. Tussen de () komt iets te staan dat je wilt laten weergeven, bijvoorbeeld een tekst. Tekst wordt altijd tussen ‘…’ of “…” gezet, dit in tegenstelling van een variabel. >>>…