• Python programmeren op een Raspberry Pi 4 #1

    Deze les zal binnenkort ook als video beschikbaar komen. PRINT Om iets op het scherm weer te geven moeten wij gebruik maken van de print-functie. Tussen de () komt iets te staan dat je wilt laten weergeven, bijvoorbeeld een tekst. Tekst wordt altijd tussen ‘…’ of “…” gezet, dit in tegenstelling van een variabel. >>>…

  • Make directories with mkdir and remove them with rm -r

    Make directories with mkdir and remove them with rm -r

    Notice that Linux is case sensitive. If you need to make a directory named Work, notice that’s a different directory as work. mkdir Workmkdir work They are two different directories.Also you can write multiple directories after one mkdir. mkdir Work work With ls (list) you can view the content of a directory. If there is…